Lubliniec, 24 października 2023 r.
Fundacja Edukacji Katolickiej ogłasza zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji prowadzonej pod nazwą „Odbudowa budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu” – budynku mieszczącego się przy ul.Piłsudskiego 6 w Lublińcu.

Lubliniec, 10 listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Edukacji Katolickiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6 w Lublińcu, informuje, że w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych przy inwestycji realizowanej pod nazwą:
Odbudowa budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
HAUSBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Tuwima 6
42 – 700 Lubliniec
NIP:5751805422.