Lubliniec, 16 listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO             

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu zawiadamia o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 27.10.2023r. na zrealizowanie zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski elewacji zabytkowego Zespołu Klasztornego Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu” przez zakończeniem terminu składania ofert.

Lubliniec, 27 października 2023 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu ogłasza przetarg na zrealizowanie zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski elewacji zabytkowego Zespołu Klasztornego Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu”. Zapraszamy do zapoznania się z materiami i złożenia oferty.