Łeba, 14 grudnia 2023 r.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie – 84-360 Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28, informuje, że w postępowaniu na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: IG PARTNER Sp. z o.o. – ul. Hetmańska 3/41, 82-300 Elbląg.

Łeba, 3 listopada 2023r.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie informuje, że w materiałach do pobrania znajduje się Informacja o wizji lokalnej oraz odpowiedzi na pytania. Nazwa pliku:
Informacja o wizji lokalnej oraz odpowiedzi na pytania – podpisana.pdf

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

Łeba, 10 października 2023r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie 84-360 Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28
ogłaszają przetarg na
wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie.
Działania inwestycyjne obejmują rewitalizację zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-323, zlokalizowanego w woj. pomorskim, powiat lęborski, gmina Łeba
Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Gminy Miasto Łeba pod adresem:
https://bipleba.nv.pl/umleba,umleba,m,377,tablica-ogloszen.html
Termin realizacji: 10.12.2024r.
Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2023 r. o godz. 15:00.
Sposób składania ofert:
– elektronicznie, na adres e-mail: leba@oblaci.pl, lub
– pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe) na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie – 84-360 Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28, Biuro parafialne.