Lubliniec, 21 grudnia 2023 r.

Niniejszym pismem działając w imieniu Zamawiającego: Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu ul. Piłsudskiego 6, 42-700 Lubliniec, zawiadamiam, że w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych przy inwestycji realizowanej pod nazwą: Remont konserwatorski elewacji zespołu klasztornego Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Integra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice
NIP: 954-236-04-49

Lubliniec, 16 listopada 2023 r.
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu ponownie ogłasza przetarg na zrealizowanie zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski elewacji zabytkowego Zespołu Klasztornego Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu”. Zapraszamy do zapoznania się z materiami i złożenia oferty.