Iława, 14.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego i klasztoru w Iławie.

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie – ul. Kościelna 1, 14 – 200 Iława, informuje, że w postępowaniu, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:
HAUSBUD Sp. z o.o. – 42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6. Cena oferty – 3 423 520,00 zł.

————

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego i klasztoru w Iławie.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 3 423 520,00 zł.

2. W wyznaczonym terminie w przedmiotowym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Firma: HAUSBUD Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6
Cena: 3 437 371,00 zł
Gwarancja: 36 miesięcy

————

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie ul. Kościelna
Kościelna 1, 14 – 200 Iława

ogłasza postępowanie zakupowe na:

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego i klasztoru w Iławie

Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://rpoz.oblaci.pl/

Termin realizacji: 30.09.2025 r.

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2024 r. o godz. 15:00.

Sposób składania ofert:

– elektronicznie, na adres e-mail: ekonom.ilawa@oblaci.pl lub

– pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe) na adres: Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie – ul. Kościelna 1, 14 – 200 Iława.